Co mogą zrobić korporacje, aby zaradzić niedoborowi, który zdaniem wielu ogranicza rozwój gospodarczy? Jaki jest ekonomiczny argument na rzecz poprawy podstawowych umiejętności w miejscu pracy?

Sugeruje się różne odpowiedzi na powyższe pytania, w tym zachęcanie korporacji do większych inwestycji w szkolenie własnych pracowników. Najbardziej jednak zwięzła odpowiedź to fakt, że ​​najważniejsze korporacje, kiedy rządy starają się inwestować w edukację na wszystkich poziomach, oni muszą zacząć brać w tym udział.

Nie rozstrzygając jeszcze jakie formy ingerencji wchodziłby w grę, ale nietrudno to sobie wyobrazić pewnych form współpracy. Wzywając korporacje do braku unikania inwestycji rządowych w edukację, wzywamy zasadniczo wzywał do społecznej odpowiedzialności biznesu w najczystszej formie. Wiele działań oznaczonych jako „CSR” w rzeczywistości nie ma większego elementu społecznego. Warto przekonywać korporacje o powstrzymanie się, rezygnację z działań, które uważają za leżące w ich interesie i namawiać ich o podejmowanie działań, które leżą to w interesie publicznym.

Poparcie dla edukacji jest korzystne dla obu stron, co leży zarówno w interesie publicznym, jak i korporacji. W końcu korporacje korzystają bezpośrednio z dostępu do dobrze wykształconych i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ale oczywiście sytuacja jest bardziej skomplikowana. Korporacja przede wszystkim myśli o zyskach, a z drugiej strony sam rząd zazwyczaj nie potrafi z tymi korporacjami współpracować. Zazwyczaj wygląda to tak, że każdy podejmuje pewne działania, lecz one nie do końca ze sobą współgrają.

Komentarze z Facebooka
Pokaż więcej podobnych artykułów
Pokaż więcej w kategorii Różne