Wyniki egzaminu ósmoklasisty takie jak przewidywano? Mamy nowe dane.

Wstęp

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostały niedawno ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, po zakończeniu egzaminu, który odbył się w maju. Wielu uczniów i nauczycieli początkowo zakładało, że tegoroczny test będzie łatwiejszy, a wyniki okażą się lepsze niż w poprzednich latach. Było to szczególnie interesujące, ponieważ miało to miejsce w roku wyborczym, a wysokie wyniki byłyby pozytywnym argumentem dla rządu. Niestety, oczekiwania te nie zostały spełnione, a wyniki okazały się być porównywalne z wynikami z poprzedniego roku.

Treść

Młodzież przystępująca do egzaminu ósmoklasisty 23, 24 i 25 maja była optymistycznie nastawiona. Uważali, że test był stosunkowo prosty i mieli nadzieję na osiągnięcie wysokich wyników. Niektórzy nawet spekulowali, że mogą zdobyć nawet 80 procent punktów. Z drugiej strony, nauczyciele i działacze edukacyjni podejrzewali, że rządząca partia polityczna – Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – będzie dążyć do uzyskania dobrych wyników, aby potwierdzić sukces reformy edukacji, którą wprowadziła.

Jednakże wyniki egzaminu nie spełniły tych nadziei. Według danych podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, średnie wyniki z egzaminu z języka polskiego wyniosły 66 procent, z matematyki – 53 procent, z języka angielskiego – 66 procent, francuskiego – 82 procent, hiszpańskiego – 69 procent, niemieckiego – 53 procent, rosyjskiego – 68 procent i z języka włoskiego – 69 procent. W porównaniu z wynikami z poprzedniego roku, średnie wyniki z niektórych przedmiotów nie uległy znaczącej zmianie.

Warto również zaznaczyć, że do egzaminu przystąpiła większość ósmoklasistów, a liczba uczestników wyniosła około 510 400 z około 520 600 uczniów (około 98 procent). Spośród nich, około 13 800 uczniów było obywatelami Ukrainy, którzy również zdawali egzamin z języka polskiego, matematyki, angielskiego i rosyjskiego. Średnie wyniki tych uczniów były nieco niższe niż średnia krajowa.

Podsumowanie

Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty nie przyniosły oczekiwanych efektów i nie potwierdziły wcześniejszych przypuszczeń o prostocie testu. Średnie wyniki z egzaminu w tym roku są porównywalne z wynikami z poprzednich lat, co może budzić wątpliwości co do rzekomych sukcesów rządu w dziedzinie edukacji. Teraz uczniowie muszą stawić czoła kolejnym wyzwaniom, gdyż rekrutacja do szkół średnich okaże się trudniejsza z powodu dużego przyrostu uczniów w porównaniu do dostępnych miejsc. Dla wielu z nich, uzyskanie miejsca w wymarzonej szkole będzie wymagać nie tylko dobrych, ale wręcz wybitnych wyników i osiągnięć.

Previous post Egzamin ósmoklasisty. Jak skorzystać z prawa do wglądu i weryfikacji punktacji?
Next post Modernizacja geodezyjnych systemów odniesienia przestrzennego